AAA http://chart.apis.google.com/chart?cht=qr&chl=http%3A%2F%2Fseniorwigor.korczyna.pl%2Fwiadomosc%2Fspotkanie-z-pania-marszalek-malgorzata-kidawa-blonska&chs=350x350&chld=L|4

Aktualność

04-04-2019Spotkanie z Panią Marszałek Małgorzatą Kidawą-Błońską

1 marca w naszym domu gościliśmy Vice Marszałek Sejmu Panią Małgorzatę Kidawę- Błońską, Posłankę Panią Joannę Frydrych, Wójta Gminy Korczyna Pana Jana Zycha oraz Zastępcę Wójta Gminy Korczyna Pana Janusza Pojnara. Na spotkaniu opowiedzieliśmy jak funkcjonuje nasz dom, czym zajmujemy się na co dzień, jak aktywnie spędzamy tutaj nasz czas. Pochwaliliśmy się również naszymi osiągnięciami, pracami czy kroniką, w której Pani Marszałek złożyła pamiątkowy wpis.
Na koniec spotkania nie zabrakło także wspólnych zdjęć oraz wspólnego śpiewu przy akompaniamencie akordeonowym niezastąpionego Pana Ryszarda.Z całego serca dziękujemy za ten cudowny przedpołudniowy czas.

Podziel się: