AAA http://chart.apis.google.com/chart?cht=qr&chl=http%3A%2F%2Fseniorwigor.korczyna.pl%2Fwiadomosc%2Fseniorzy-straznikami-pamieci&chs=350x350&chld=L|4

Aktualność

28-10-2016Seniorzy strażnikami pamięci

Przed nami dzień 1 listopada – czas zadumy i refleksji. Seniorzy przygotowali wieńce i stroiki, które złożono na grobach poległych żołnierzy  z czasów I i II wojny światowej. Podobne wiązanki złożono na starym cmentarzu oraz przy kaplicy św. biskupa Pelczara.   Wcześniej uporządkowaliśmy miejsce pamięci Korczyna Zwierzeń, obecnie ulica Armii Krajowej. Ta praca i odwiedziny miejsc pamięci dało nam poczucie dobrze spełnionego obowiązku. Nie na darmo Jan Paweł II pisał, że „ludzie starsi są strażnikami pamięci zbiorowej”.

Seniorzy włączyli się do akcji pod patronatem TVP Rzeszów „Światełko Pamięci dla Łyczakowa”. zbieraliśmy znicze – białe i czerwone, które 1 listopada trafią na lwowskie nekropolie, gdzie pochowani są Polacy, w tym groby m.in. M. Konopnickiej, G. Zapolskiej, A. Grottgera, W. Bełzy, S. Goszczyńskiego, F.K. Godebskiego, a także generała. Wincentego Szeptyckiego z którego rodu pochodził późniejszy generał Stanisław Szeptycki związany z Korczyną. Do akcji włączył się także Urząd Gminy Korczyna. Za tę akcję otrzymaliśmy  od TVP Rzeszów podziękowanie.

Gdyby pokazać nasze zaangażowanie w liczbach, to wyszłoby następująco:

 girlanda o dł. 5 m,

13 wianków z biało - czerwonymi wstążkami,

10 bukietów,

126 zniczy w ramach akcji „Światełko pamięci dla Łyczakowa”.

Jednakże nie o liczby tu chodzi a o pielęgnowanie pamięci o ludziach, którzy oddali swoje życie w obronie wartości ponadczasowych.

Podziel się: