AAA http://chart.apis.google.com/chart?cht=qr&chl=http%3A%2F%2Fseniorwigor.korczyna.pl%2Fmiesiecznik-przadki%2Fwrzesien-2015&chs=350x350&chld=L|4

Miesięcznik "Prządki" - wydanie 09/2015

Wrzesień 2015

okladka_wrzesien_2015.jpg

W tym miesiacu:

 • Święto plonów w Iskrzyni
 • Jarmark Korczyński
 • Z obrad Rady Gminy
 • Senior Wigor w Korczynie
 • Pożegnaliśmy JadwigęPelczar
 • Parking przy cmentarzu w Komborni
 • Wiaty na przystankach
 • Gminne zawody sportowo-pożarnicze
 • Dwa oblicza
 • Projekt eTwinning
 • Renowacja cmentarza parafialnego
 • Sukces SP w Czarnorzekach
 • Informator bibloteczny
 • Gdzieżeś to bywał, czarny baranie?
 • Piłkarski raport
 • Z kuchni pani Marysi
 • Złoty medal dla Tomasza
 • Półkolonie podczas wakacji
 • Stadion w Czarnorzekach
Podziel się: