AAA http://chart.apis.google.com/chart?cht=qr&chl=http%3A%2F%2Fseniorwigor.korczyna.pl%2Fmiesiecznik-przadki%2Fsierpien-2016&chs=350x350&chld=L|4

Miesięcznik "Prządki" - wydanie 08/2016

Sierpień 2016

okladka_sierpien.jpg

W tym miesiacu:

  • Rowerem po laury i zdrowie
  • Potomkowie imigrantów szukają korzeni
  • Jarmark korczyński

- Jarmark korczyński

- Z obrad Rady Gminy

- Rowerem po laury i zdrowie

- II Powiatowy Konkurs Kronik

- Pikników czas

- Burząc mity, czy Admiral, a nie admirał

- Strażackie sukcesy

- Potomkowie imigrantów szukają korzeni

- Z wizytą w Czortkowie

- Żyć, aby pracować albo pracować, aby żyć

- Sukcesy korczyńskich hodowców

Podziel się: