AAA http://chart.apis.google.com/chart?cht=qr&chl=http%3A%2F%2Fseniorwigor.korczyna.pl%2Fmiesiecznik-przadki%2Fpazdziernik-2016&chs=350x350&chld=L|4

Miesięcznik "Prządki" - wydanie 10/2016

Październik 2016

pazdziernik_2016.jpg

W tym miesiacu:

 • Z Korczyny do Komborni
 • Z obrad Rady Gminy
 • Wyścig Górski PRZĄDKI
 • Józef Jabłonowski
 • Czempionat
 • Korczyńskie bieganie "Do Prządek"
 • Wrzesień w szkole
 • Wrzesień w Wigorze
 • Informator biblioteczny
 • Z kuchni pani Marysi
 • Maryniści pod Prządkami
Podziel się: