AAA http://chart.apis.google.com/chart?cht=qr&chl=http%3A%2F%2Fseniorwigor.korczyna.pl%2Fmiesiecznik-przadki%2Flistopad-2013&chs=350x350&chld=L|4

Miesięcznik "Prządki" - wydanie 11/2013

Listopad 2013

przadki__listopad_okladka.jpg

W tym miesiacu:

Jubileusz  OSP  w Węglówce

Z obrad Rady Gminy

Strażak na medal

Jubileusz  OSP  w Węglówce

Z obrad Rady Gminy

Strażak na medal

Dzień Edukacji Narodowej

Święto pierwszoklasistów

XIV Sejmik Ekologiczny

Piłkarski raport

Wernisaż wystawy Jana Stachyraka

Z kuchni pani Marysi

Podziel się: